Termeni, condiții și politici acceptabile de utilizare www.esq.ro

 

Toţi utilizatorii de servicii www.esq.ro, precum şi toţi clienţii beneficiari ai serviciilor prestate de catre ESQUARE SYSTEMS S.R.L. în calitate de deținător de drept al www.esq.ro, sunt de acord să respecte Termenii de furnizare a serviciilor (“TFS”). Spiritul Termenilor de furnizare a serviciilor (“TFS”) este acela de a se asigura ca toti clienţii folosesc serviciile prestate de către hosting.esq.ro cu respectarea drepturilor utilizatorilor de Internet şi în conformitate cu cerinţele furnizorului de servicii hosting.esq.ro. Prevederile prezentului document (TFS) nu sunt exhaustive, iar hosting.esq.ro îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge, sau modifica orice dispoziţie a Termenilor de furnizare a serviciilor sale în orice moment, fără notificare, prin postarea modificarilor pe www.esq.ro sau prin notificarea TFS modificate. Orice plângeri cu privire la încălcarea de către un Client de a prevederilor TFS trebuie să fie trimise la abuse@esq.ro. Vă rugăm să consultaţi termenii noştri pentru mai multe detalii privind politica de abuz. Cu excepţia cazului în care incheiati o intelegere scrisă cu unul dintre reprezentanții nostrii special autorizați în acest sens, acest TFS înlocuieşte orice alt acord cu www.esq.ro, fie în scris, oral, sau în orice alt fel.

Limitările clienților cu privire la serviciile de găzduire web

Resursele serverului
Orice cont (site Web) care utilizează o cantitate mare de resurse de pe server (cum ar fi, dar nu limitat la, încărcare procesor, utilizarea memoriei şi resurselor de reţea) va fi notificat și i se va solicita să reducă resursele utilizate la un nivel acceptabil. www.esq.ro va fi singurul arbitru a ceea ce este considerat a fi un nivel ridicat de utilizare a resurselor serverului. Orice cont de găzduire web considerat a afecta în mod negativ performanta serverului sau integritatea retelei va fi închis fără ca www.esq.ro să aibă obligația unei notificări prealabile.

Nu este permisă rularea nici unui script care consumă cantităţi mari de resurse, cum ar fi (dar nu limitat la): Roboţi, scripturi proxy, scripturi rapide Leech, scripturi legate de torenți, scripturi PTC (paid-to-click), scripturi de fişiere sau de imagini, mail-bombers sau scripturi de spam. Astfel de scripturi vor fi oprite imediat, fără notificare prealabilă, iar www.esq.ro are dreptul de a inchide contul şi în acest caz proprietarii contului nu vor putea pretinde nici o restituire a plăților efectuate. Noi oferim gazduire in comun, prin urmare, orice script care va rula și va consuma cantitati mari de resurse afectează negativ activitatea altor clienţi. Vă rugăm să folosiși scripturile atent și in mod responsabil. Dacă nu sunteţi sigur de orice script, înainte de a-l rula în contul dvs., vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă asigura că el este permis.

Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în dezvoltarea activității dumneavoastră on-line, atâta timp cât aceasta nu afectează negativ activitățile celorlalti Clienti.

Baze de date
Orice bază de date stocată pe www.esq.ro va fi limitată în mărime la maxim 10% din cota de configurare iniţială alocată pentru contul de găzduire web.

Limita e-mail
Pentru a limita incercarile intenţionate sau accidentale de a trimite mesaje nesolicitate, pentru toate conturile se va limita la maxim 200 numărul de e-mail-uri care se pot trimite într-o oră. Orice e-mail cu dimensiunea fişierului ataşat mai mare de 20 MB nu poate fi stocat pe server şi trebuie să fie eliminat.

Mesaje nesolicitate – SPAM
www.esq.ro are o politică de zero toleranță în cazul spam-ului. Trimiterea de mesaje nesolicitate si / sau mesaje comerciale pe Internet (cunoscut sub numele de “spamming”) este interzisă, indiferent dacă incarcă sau nu resursele serverului sau perturba serviciile oferite celorlalți clienţi ai www.esq.ro. Termenul de “spam” include, de asemenea, dar nu se limitează la, menţinerea unei politici de tip “open SMTP”, angajarea în activități de spam folosind un alt serviciu de ISP sau de IPP şi angajarea în activități de spamming utilizând un site web găzduit pe un server al www.esq.ro, precum şi vânzarea sau distribuirea software-ului (pe un site Web de pe un server al www.esq.ro), care facilitează spamul. Daca un IP al serverului www.esq.ro va fi listat pe listele negre din cauza spam-ului printr-un nume de domeniu al unui utilizator gazduit pe serverele noastre, contul in culpa poate fi inchis fără notificare iar contractul se poate rezilia imediat şi fără nici o restituire a plăților efectuate. www.esq.ro îşi rezervă dreptul de a stabili, la discreția sa absolută, ceea ce constituie o incalcare a acestei prevederi.

Revanzarea serviciilor
Atât contul dvs., cât şi orice alte servicii furnizate de către www.esq.ro, nu pot fi revândute decât prin acordul explicit dat în scris de către reprezentantul legal al www.esq.ro. Aceasta include, dar nu se limitează la, conturi de e-mail, domenii add-on şi conturi FTP. Contul in culpa poate fi inchis fără notificare iar contractul se poate rezilia imediat şi fără nici o restituire către Client a plăților efectuate.

Garantare disponibilitate servicii
www.esq.ro garantează că site-ul dvs. va fi în funcţiune cel puţin 99,9% din timpul oricărei perioade de 12 luni dată. Aceasta garanţie include disponibilitate de reţea, server şi disponibilitatea serviciilor. Acesta nu acoperă domeniile în care www.esq.ro nu are nici o influenţă directă, cum ar fi problemele furnizorilor de Internet Backbone, linii principale de fibră optică avariate, probleme cu serviciile DNS sau probleme cu registratorul de domeniu pentru numele de domeniu al Clientului, probleme de conectare între locaţia Clientului şi centrul de date www.esq.ro. Această garanţie de disponibilitate a serviciilor nu este, de asemenea, aplicabila în cazul în care întreruperea serviciului a fost cauzată de probleme externe cum ar fi acte ale Naturii, războaie sau orice alte evenimente naturale sau nenaturale, pe care care www.esq.ro nu le poate influenţa direct.

BackUp
www.esq.ro efectuează periodic backup-uri complete de server. Backup-urile includ copii de siguranţă ale tuturor datelor de cont, conturi de e-mail şi baze de date MySQL. Backup-urile sunt efectuate de către www.esq.ro exclusiv în scopul recuperării în caz de dezastru (Disaster Recovery). Nici o garanţie a integrității datelor nu este exprimată sau implicită.

La cerere, orice Client poate beneficia de serviciul de backup individual. Conturile care pot fi incluse în backup individual sunt acelea care au maxim 5 GB.

IRC
www.esq.ro nu permite rularea serviciilor de IRC sau boți IRC pe serverele de gazduire Web.

Distribuția de Software si Jocuri
Conturile de găzduire Web partajată nu sunt configurate în scopul de distribuire a software-ului şi / sau de produse multimedia. Rularea oricăror aplicații de tip jocuri de noroc online este interzisă din cauza utilizării intense a procesoarelor și a memoriei. Pentru aceasta www.esq.ro are în oferta sa soluții personalizate precum VPS (Server virtual privat) sau Server Dedicat.

Dreptul de proprietate asupra site-ului
Proprietarul legal al site-urilor Web şi al conturilor găzduite de către www.esq.ro va fi persoana sau organizaţia al cărei nume este menţionat în baza de date www.esq.ro ca proprietar, respectiv în contractul de prestări de servicii, acolo unde este cazul. Clienţii vor coopera pe deplin şi sunt de acord să respecte măsurile de securitate luate de către www.esq.ro, precum şi procedurile în caz de litigiu asupra dreptului de proprietate a site-urilor Web ale clienţilor şi conturilor înregistrate în baza de date a www.esq.ro.

Utilizare ilegală
Serverele www.esq.ro pot fi utilizate doar în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau distribuirea oricărei informații, date sau materiale de orice natură, care sunt considerate ca fiind ilegale conform legii, sau care ar putea facilita în mod direct încălcarea oricărei legi în vigoare. Aceasta include, dar nu se limitează la: warez, phishing, spoofing, proxy anonim, hacking, sniffing, identity theft, raspandirea de virusi informatici, keyloggere, troieni, drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală utilizate fără autorizaţie corespunzătoare, materiale obscene, rasiste sau distriminatorii. www.esq.ro îşi rezervă dreptul de a închide imediat orice cont care conţine material ilegal.

Minorii
În conformitate cu legile române, utilizatorii nu pot posta sau dezvălui orice informaţii private sau personale sau imagini despre copii sau orice terţă persoană fără consimţământul acestora (sau consimţământul părintelui, în cazul minorilor). În cazul persoanelor fizice, pentru obţinerea un cont de servicii plătite, este necesar să fi împlinit vârsta de 18 ani, iar Clientul garantează că are cel puţin 18 de ani pentru a se înregistra pentru astfel de servicii. Părinţii pot obţine un cont de servicii pentru minori, şi prin acest demers îşi exprimă acordul implicit pentru ca minorul să utilizeze astfel de servicii. Părinţii îşi asumă întreaga responsabilitate şi răspundere asociată cu utilizarea de către minor a acestor servicii.

Abuz și pornografie infantilă
Utilizarea serviciilor www.esq.ro pentru a stoca, posta, transmite, promova sau a utiliza în orice alt mod pornografia infantilă sau orice altă formă de abuz infantil grav, sunt cu desăvârșire interzise. ESQUARE SYSTEMS S.R.L., în calitate de proprietar al www.esq.ro, va lua măsuri de blocare a accesului la contul in culpă şi va notifica organele abilitate atunci când, in cadrul serviciilor prestate, devine conştient de prezenţa oricărei forme de abuz infantil grav.

Declinarea garanţiei şi Limitarea răspunderii
Serviciile www.esq.ro sunt furnizate “aşa cum sunt, aşa cum sunt disponibile”, fără garanţii de nici un fel, explicite sau implicite. www.esq.ro declină orice condiţie sau garanţie cu privire la calitatea, performanţa sau funcţionalitatea serviciilor şi software-ului, sau cu privire la calitatea sau precizia oricăror informaţii obţinute prin utilizarea de software şi servicii, sau că Serviciile şi software-ul vor fi neintrerupte, lipsite de erori, fără viruşi informatici sau alte componente care pot cauza prejudicii de orice fel. www.esq.ro declină toate GARANŢIILE sau CONDIŢIILE, exprese, implicite sau statutare, incluzând, dar fără a se limita la, garanţii sau condiţii de utilizare netulburată a serviciului sau non-intruziune, precum şi orice condiţii sau garanţii implicite de vandabilitate, titlu, potrivire pentru un anumit scop, vandabilitate a programelor de calculator, servicii şi conţinut. www.esq.ro nu garantează că utilizatorii vor avea posibilitatea de a utiliza serviciile în intervalele orare sau la locatii conform alegerii lor. www.esq.ro nu garanteaza ca serviciile sunt compatibile cu serviciile şi software-ul unor terţe părţi, chiar dacă o astfel de terţă parte pretinde sau garantează că astfel de servicii sau software-ul este compatibil cu orice serviciu, în general, sau cu cele ale www.esq.ro, în special.

www.esq.ro nu va fi responsabil pentru lipsa sau calitate scăzută a performanţei serviciilor cauzată de orice motiv, în cadrul sau în afara controlului său. www.esq.ro şi reprezentanţii săi, inclusiv, dar fără a se limita la Directori, Angajati, Avocati, Colaboratori, Terţi furnizori de servicii sau produse, sau oricine implicat in producerea şi furnizarea serviciilor www.esq.ro, nu vor putea fi ţinuţi responsabili pentru costul înlocuirii de către Client a serviciilor www.esq.ro cu alte bunuri, servicii sau tehnologii, pentru oricare pierdere în afaceri sau personală, scăderea veniturilor sau creşterea cheltuielilor, sau orice alte pierderi sau daune de orice fel, care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice serviciu www.esq.ro, chiar şi în situaţia în care www.esq.ro a fost informat cu privire la posibilitatea existenţei unor astfel de daune. Singura responsabilitate şi singurul remediu pe care îl oferă www.esq.ro cu privire la orice utilizare a serviciilor, este anularea contului dvs., astfel cum este prevăzut în contractul de servicii sau în prezentul document.

Modificări infrastructură
Deşi va notifica clientilor, într-un interval rezonabil, orice schimbare intervenită, www.esq.ro îşi rezervă dreptul de a modifica politica sa, în orice moment, pentru a satisface nevoile clienţilor noştri, schimbării legilor şi noilor tehnologii. www.esq.ro poate întrerupe, îmbunătăţi, înlocui, modifica, sau schimba în orice mod, fără nici o limitare, orice software, aplicaţii, programe, date, hardware, echipamente, sau componente ale acestora, utilizate pentru a oferi Clientilor serviciile sale. Anumite modificări la serviciile www.esq.ro pot afecta funcţionarea aplicaţiilor personalizate ale clienţilor sau a conţinutului. Clientul este singurul responsabil, iar www.esq.ro nu este responsabil, pentru orice astfel de aplicaţii personalizate şi de conţinut, cu excepţia cazului în care există o înţelegere scrisă, convenită în mod expres între Client şi www.esq.ro.

Interpretare legală şi Jurisdicţie
În lipsa unui Contract de Prestări de Servicii redactat in formă scrisă şi semnat de către un reprezentant legal al www.esq.ro, prezentul TFS constituie întelegerea completă şi acordul dat între Client si ESQUARE SYSTEMS S.R.L., iar pevederile TFS înlocuiesc orice altă înţelegere scrisă (inclusiv cele digitale, computerizate), sau acord oral. Acest TFS, precum şi orice alt acord specific pentru serviciile www.esq.ro este între ESQUARE SYSTEMS S.R.L. şi Clienţii săi şi nu va conferi drepturi nici unei alte terţă parte, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de către ESQUARE SYSTEMS S.R.L. Prezentul TFS, precum şi orice alt acord de prestări de servicii încheiat între un Client si ESQUARE SYSTEMS S.R.L. vor fi acceptate şi interpretate în conformitate cu prevederile legale ale legislatiei româneşti în vigoare.

Orice litigiu sau arbitraj între Client si ESQUARE SYSTEMS S.R.L. va avea loc pe teritoriul municipiului Bucureşti, iar Clientul consimte la reprezentarea în această jurisdicţie.

Contractori independenţi
Atât acest acord (TFS) cât şi Contractul dintre Client şi ESQUARE SYSTEMS S.R.L. crează premisele unui parteneriat de tip Furnizor de Servicii – Beneficiar. Nici una dintre părţi nu va avea nici un drept sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie, în numele celeilalte părţi, cu excepţia cazului în care este prevăzut în mod expres în scris, în acordul dintre cele două parţi.

Furnizori terţi
Clientul este de acord că anumite servicii pot fi furnizate de către furnizori terţi şi că utilizarea unor astfel de servicii poate face obiectul unor alte acorduri, politici, termeni şi condiţii și costuri în plus faţă de cele conţinute sau la care se face referire in acest TFS.

Refuzul de furnizare a serviciilor
Ne rezervăm dreptul de a refuza, anula sau suspenda serviciul la discreţia noastră.
www.esq.ro nu va tolera clientii care sunt abuzivi faţă de personalul nostru. Aceasta include, dar nu se limiteaza la folosirea unui limbaj abuziv sau ameninţarea unui membru al personalului. www.esq.ro îşi rezervă dreptul de a decide ceea ce este considerat abuziv şi de a închide conturile clienţilor care comit abuzuri.

Facturarea serviciilor

Plata
Cu toate că serviciile afişate sunt în EURO, toate plăţile se fac în RON la cursul afişat de BNR pentru ziua facturării.